2010-11-11

...

Бөглүү тосгодын дундах ганц улиас шиг

Бөртийгөөд л...
Чи тийм цор ганц, надад
Бодох тусам тархи нулимс шиг
Зангираад л...
Би тийм хайртай, чамд

2010-11-10

Нойтон...


Би бороонд дуртай
Яагаад гэвэл, нүд минь

Нойтон...

Би бороонд дуртай

Яагаад гэвэл, зүрх минь
Нойтон...
Гоо дуслаараа зүрх үрүү тэмүүлж

Гол уруу минь нэвчийг хүсдэг ч

Уйт борооноос ангид

Улаан цусаар тэжээгдсэн
 

Хүрэн зүрхэн хүн гол минь
Нойтон...

Би бороонд дуртай